[pricelist id="1686983022"]
Pierwsza wizyta polegająca na określeniu potrzeb i oczekiwań pacjenta, stworzenie i omówienie planu leczenia, kosztorysu oraz wyjaśnienie procedur medycznych potrzebnych do właściwego przeprowadzenia leczenia.
Pierwsza wizyta polegająca na określeniu potrzeb i oczekiwań pacjenta, stworzenie i omówienie planu leczenia, kosztorysu oraz wyjaśnienie procedur medycznych potrzebnych do właściwego przeprowadzenia leczenia.